Ψηφίστηκε τροπολογία για το επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας. Διακοπή από την Πρωτομαγιά αν δεν ...

Με εκπρόθεσμη τροπολογία που ψηφίστηκε χθες 1/2/18, η Κυβέρνηση σύντμησε τις προθεσμίες που οδηγούν στην κύρωση της παύσης καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, προθεσμίες που είχαν ψηφιστεί μόλις πριν δύο εβδομάδες (στις 15/1/18).

Μετά και τη νέα τροποποίηση, η κύρωση για τους υπαλλήλους (δηλαδή η παρ.13 του αρ.18 του ν.4354/2015, όπως είχε αντικατασταθεί από το αρ.396 του ν.4512/2018) ισχύει πλέον ως εξής :
“ Oι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα», της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.03.2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018.”

Με απλά λόγια, η ουσία της διάταξης είναι πως χωρίς καμία υπαιτιότητά τους, υπάλληλοι που δικαιούνται το εν λόγω επίδομα, βρίσκονται ενώπιον του ενδεχομένου την Πρωτομαγιά να σταματήσουν να το λαμβάνουν, εάν η Υπηρεσία τους (για οιοδήποτε λόγο, π.χ. από αμέλεια ή λόγω τεχνικού σφάλματος ή ακόμη και σκοπίμως) απωλέσει την προθεσμία και δεν εφαρμόσει κατά γράμμα την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση.

Επιπλέον, για να γίνειπλήρως αντιληπτή η τροποποίηση, διευκρινίζουμε ότι η προθεσμία για την συμπλήρωση της “Απογραφής” ήταν 17/3/18, δηλαδή η Κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία για να τη συντμήσει κατά 3 ημέρες.
Αντιστοίχως, η προθεσμία παύσης καταβολής του επιδόματος ήταν 17/5/18 και τώρα έγινε “παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018”, το οποίο σημαίνει από την Πρωτομαγιά.

Πολιτικά ερωτήματα προκαλείτο γεγονός πως η τροπολογία κατετέθη μόνον με υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών και όχι της συναρμόδιας Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Όπως αποδεικνύεται από έγγραφο που παρουσιάζει ο airetos.gr, η κα Γεροβασίλη, δεν συνυπέγραψε ούτε το άρθρο, ούτε την αιτιολογική του έκθεση, κατετέθησαν κενά και τα δύο σημεία απαιτούμενης υπογραφής της.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι η διάταξη αφορά προθεσμία συμπλήρωσης στοιχείων υπαλλήλων στην βάση δεδομένων «Απογραφή»(apografi.gov.gr), που υπάγεται στη συναρμοδιότητά της. Συναρμοδιότητα πουδεν προκύπτει μόνον από όλα τα κείμενα στοεπίσημο siteτης “Απογραφής”, δεν προκύπτει μόνον από τον Οργανισμό του Υπουργείου της (π.δ. 133/2017), αλλά αποτυπώνεται και στην ίδια την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης, που κατατέθηκε συνοδεύοντας την τροπολογία. Συγκεκριμένα, στο σημείο 1.4 αυτής, στο ερώτημα για το ποια Υπουργεία είναι συναρμόδια για τη ρύθμιση, η απάντηση είναι ρητώς τα Υπουργεία “Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών”.

Από έρευνα μάλιστα τουairetos.gr,προκύπτει πως η Υπουργός έχει συνυπογράψει κανονικά άλλη τροπολογία  συναρμοδιότητάς της, που κατατέθηκε στη Βουλή το ίδιο απόγευμα.

Σημειώνεται, τέλος, πως η ρύθμιση που φέρνει πιο κοντά την επιβολή της κύρωσης διακοπής του επιδόματος, ψηφίστηκε θετικά μόνον από το ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και την Ένωση Κεντρώων.