ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ: Ο σιωπηλός δολοφόνος!

Παρακολουθείστε πως τα ασύρματα δίκτυα επηρεάζουν την υγεία μας
και πόσο θα αυξηθεί ο κίνδυνος κατακόρυφα με την επέκταση του ίντερνετ των πραγμάτων,

όπου όλοι θα συνδέονται με όλους ακόμα και με αντικείμενα μέσω διαδικτύου.