Οχι εκείνοι

Οχι εκείνοι που μιλούν την ίδια γλώσσα, αλλά εκείνοι που μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον.

A. Gravina

 skepseissofwn.