Τα συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα απο drone