Τα πιο όμορφα λόγια αγάπης

Φωτογραφία της Mariza Tsitmi.Τα πιο όμορφα λόγια αγάπης κρύβονται σ' ένα βλέμμα σιωπής !
Άσβεστο πάθος στη ψυχή η ανεκπλήρωτη αγάπη, η αγάπη που γεννιέται με ένα βλέμμα ...
και πεθαίνει από λόγια ψεύτικα και ευτελείς υποσχέσεις …


Μαρίζα Τσιτμή