ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Swissport, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο της επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, ανακοινώνει κενές θέσεις εργασίας για τον σταθμό στον κρατικό αερολιμένα της Αθήνας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο  email hr@swissport.gr.

Περιγραφή Θέσης
Απαραίτητα Προσόντα
Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Επιβατών
·         Πολύ καλή  γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
·         Γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας θεωρείται προσόν
·         Βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών
·         Ικανότητες επικοινωνίας
·         Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Εργάτες
·         Βασική γνώση Αγγλικής Γλώσσας
·         Υψηλή αίσθηση ασφάλειας και ευθύνης
Η αξιολόγηση των βιογραφικών θα ξεκινήσει άμεσα και θα συνεχιστεί μέχρι την κάλυψη των θέσεων εργασίας.
Ο μισθός θα καθοριστεί με βάση τα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών είναι η  31/03/2018 .