ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

"Το θαύμα του Μωυσή" στην Κορέα! - ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Το νησί Jindo είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί στην Κορέα, δίπλα στα νησιά Jejudo και Geojedo...
Αποτελείται από 250 μικρότερα νησιά, και είναι διάσημο για την εμφάνιση ενός στεγνού δρόμου στη μέση της θάλασσας, κοντά στο τέλος του Φεβρουαρίου
και τα μέσα Ιουνίου του σεληνιακού ημερολογίου.