Κομματικό «καθήκον» η προδοσία της πατρίδας!


Ο θλιβερός εθνομηδενιστης έπραξε το κομματικό του καθήκον. Υπέγραψε, χειροκρότησε και στήριξε με πάθος το"έγκλημα"..!


Effie Siroccos