ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ....ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ....

Η Τροπολογία του 1,4 δις – Όλες οι κατηγορίες προσωπικού που είναι δικαιούχοι
Κατετέθη χθες βράδυ στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα εκπρόθεσμη Τροπολογία που προκαλεί δαπάνη  ύψους 1,4 δις ευρώ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  Αφορά  την καταβολή εφάπαξ χρηματικών ποσών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, την πολυσυζητημένη επιστροφή αναδρομικών.
Σε κάθε κατηγορία δίνονται“αναδρομικά” για διαφορετικό χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, οι ρυθμίσεις αποτελούν εναρμόνιση προς δικαστικές αποφάσεις, επεκτείνονται όμως και σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού που συνδέονται στενά με εκείνες των δικαστικών αποφάσεων είτε σε επίπεδο μισθολογικό είτε σε επίπεδο ομοειδούς αντικειμένου απασχόλησης.
Η Τροπολογία περιλαμβάνει, επίσης, διάταξη καταβολής αντίστοιχου εφάπαξ χρηματικού ποσού για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που προέρχονται από τις εν λόγω κατηγορίες προσωπικού.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:
- Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το χρονικό διάστημα 1.8.2012 – 31.12.2016.
- Στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς, 13.11.2014 – 31.12.2016.
- Στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στα μέλη του Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του αρ.13α του ν.4310/2014, καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,1.1.2015 – 31.12.2016.
- Στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής,1.1.2015 – 31.12.2016.
- Στους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,1.8.2012 – 30.6.2014.
- Στους συνταξιούχους των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, αντιστοίχως προς τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και μέχρι την υπαγωγή τους στο “νόμο Κατρούγκαλου.”

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα καθοριστεί ο χρόνος, η διαδικασία, οι κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή.

Το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας είναι διαθέσιμο ΕΔΏ
Διευκρινίζεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού είναι 1.400 εκατ. € σε μεικτούς όρους, 820 εκατ. € σε καθαρούς όρους.
 .airetos.gr