Καλωσορίζουμε «πρόθυμους» από άλλα κόμματα για προδοσία της Μακεδονίας - Πληροφορίες εντός...

Καλωσορίζουμε «πρόθυμους» από άλλα κόμματα για προδοσία της Μακεδονίας - Πληροφορίες εντός...
Μοναδική ευκαιρία, περάστε κόσμε τώρα που γυρίζει.. Με το ...αζημίωτο εννοείται!
Δηλητηριώδης Οίνος

 politika-gr.