Αυτός, αυτή και η μυστήρια...

Αυτός, αυτή και η μυστήρια...

Καλορίζικοι! Να μας ζήσουνε! Καλούς απογόνους!
Πάντα άξια, κουμπάρα!