Αν ήταν πολύτεκνη καθαρίστρια;

Αν ήταν πολύτεκνη καθαρίστρια που πλαστογράφησε μία τάξη παραπάνω του Δημοτικού (Εκτη, αντί για Πέμπτη), θα τον έκλειναν φυλακή 10 χρόνια.
/sibilla-gr-sibilla.blogspot.com