Περιμένοντας τους τραπεζίτες...
Περιμένοντας τους τραπεζίτες...

Ο γιδοβοσκός που έγινε υπουργός και θέλει να μπει και στο club των τραπεζιτών.