Σε θεωρούν τόσο γίδι που περιμένουν και ευχαριστώ.