Να το χέσω και αυτόν, και τον Βεζύρην σας, και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα...

sibilla-gr