Κατ' ανάθεση στον Κόκκαλη, σε τιμές ΤΡΙΠΛΑΣΙΕΣ από τη λιανική!

Κατ' ανάθεση στον Κόκκαλη, σε τιμές ΤΡΙΠΛΑΣΙΕΣ από τη λιανική!

 Σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής και αφού υπήρξαν τέσσερις γύροι διαπραγμάτευσης για την τιμή, το δημόσιο θα πληρώσει 9.650 ευρώ ανά οικίσκο (χωρίς τον ΦΠΑ)...