Τρίβουν τα χέρια τους γιαουρτοπαραγωγοί και αυγοπαραγωγοί στη Μακεδονία