Και η παπάτζα έπεφτε στρέϊτ θρου

Και η παπάτζα έπεφτε στρέϊτ θρου


Πράσινη ανάπτυξη, πράσσειν άλογα, πράσινη αριστερά.

aftolykoshttps://politika-gr.blogspot.com