Ο κανακάρης του εργολάβου της χούντας κι η Νηπιαγωγός που 'γινε καθηγήτρια πανεπιστημίου, μας θεωρούν μεγάλους μαλάκες;

Δεν διαφέρει σε τίποτα από τον κανακάρη του αρχιερέα της αποσταCiaς...

https://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/