Η ανάπτυξη είναι εδώ... ξεπεράστηκε κι η "κανονικότητα" του Τσεκαλώτου...

...κι είναι από τις καλύτερες συμβάσεις στην ελεύθερη αγορά της πρώτη φορά φασιστερά, μετά το Γιώργη Παπαδόπουλο, Μεταξά και σια
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/