Το πρόβλημα των χαμηλών δεξιοτήτων

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα οξύνεται στο μέτρο που συνεχίζεται η φυγή ανθρώπινου δυναμικού από τη χώρα. Αυτα είναι όμως ψιλά γράμματα για την κυβέρνηση των Πολάκηδων.
Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού δεν φαίνεται να απασχολεί τη σημερινή κυβέρνηση της χώρας. Το αντίθετο μάλλον θα πρέπει να συμβαίνει. Οσο συνεχίζεται η φυγή νέων
και μορφωμένων Ελλήνων, τόσο κατεβαίνει το επίπεδο της μόρφωσης και της πνευματικότητας, με αποτέλεσμα να έχουν ακροατήριο και να γίνονται υπουργοί κυριοι(!!} όπως ο Παύλος Πολακης.
Του Ανδρέα Σωτηριάδη*
Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο αποδεκατισμός της μεσαίας τάξης αποτελεί στρατηγικό στόχο των μαρξιστών -λενινιστών οι οποίοι γνωρίζουν ότι όσο πιο αστικοποιημένη είναι μια κοινωνία τόσο δυσκολότερα δέχεται την ψευδολογία ως μέθοδο εξουσίας.
Τούτων λεχθέντων, χωρίς μαζικές επενδύσεις και με προβληματικό ανθρώπινο δυναμικό η Ελλάδα, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να γνωρίσει ρυθμούς ανάπτυξης τέτοιους ώστε να ξεφύγει από την παγίδα του χρέους στην οποιαν οικειοθελώς έχει πέσει.
Οχι σήμερα,αλλά από καταβολής του νεοελληνικού κράτους. Και αυτή είναι μια διάσταση της πραγματικότητας που σοβαρά προβληματίζει τους ανθρώπους της ελληνικής βιομηχανίας, αλλά και ευρύτερους επενδυτικούς κύκλους.
Μέσα στο πλαίσιο αυτής της συγκυρίας για το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, τον σημαντικό ρόλο της μαθητείας διεθνώς, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση, αλλά και την υποστήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που επιβάλλουν η παγκοσμιοποίηση, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι δημογραφικές μεταβολές, ανέδειξε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με πρωτοβουλία του ΣΕΒ.
Σε αυτή συμμετείχαν εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (ΙΟΕ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), με εξειδίκευση και τεχνογνωσία στα θέματα της μαθητείας, οι οποίοι και παρουσίασαν σύγχρονα εργαλεία, επιτυχημένες πολιτικές και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο.
Οπως τονίστηκε από τους εισηγητές, η Ελλάδα καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. όσον αφορά την αναντιστοιχία δεξιοτήτων.
Η συμμετοχή των νέων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι χαμηλή. Ακόμα, όμως, και για όσους ακολουθούν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδρομή, η ένταξη στην αγορά εργασίας συνιστά σημαντική πρόκληση.
Ειδικότερα, στη συνάντηση η εκπρόσωπος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE), Agustina Morni, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη λήψη αποφάσεων για τη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου, ενώ ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), Ashwani Aggarwal, αναφέρθηκε στην εργαλειοθήκη του ILO για τη μαθητεία, με σημεία αιχμής τον ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, το συνεκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης καθώς και της διασύνδεσης με άλλα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η εκπρόσωπος του Διεθνούς Δικτύου για τη Μαθητεία (GAN), Anna Gallet, ανέλυσε τον ρόλο του δικτύου και τη συμβολή του στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για ενίσχυση όλων των μορφών μάθησης με βάση την εργασία και στην υποστήριξη πολιτικών για τη δημιουργία ευνοϊκότερου πλαισίου για τη μαθητεία.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ) σε συνεργασία με το Ελληνο-γερμανικό Επιμελητήριο (ΑΗΚ), η οποία αφορά την υλοποίηση προγράμματος μαθητείας για την ειδικότητα ζυθοποιού-βυνοποιού.
*Οικονομολόγος
 lykavitos.gr