Ο Πέτράκης ανοίγει τους δρόμους του σοσιαλισμού...

...εναντίον των ολιγαρχιών!