Ατίθασο άτι ο χρόνος

Ο χρόνος ατίθασο άτι που καλπάζει αφηνιασμένο, ασταμάτητα...
κι εμείς οι άνθρωποι, άβουλα πιόνια στις κόρες του χρόνου, τις ώρες...