Σε θέλουν πάμφτωχο για να επιβιώνεις με τα επιδόματά τους

Σε θέλουν πάμφτωχο για να επιβιώνεις με τα επιδόματά τους
Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από νέες επενδύσεις είναι εκτός σχεδίου ε;Το να έχει ο κάθε άνθρωπος το δικαίωμα να εργάζεται για να ζει με αξιοπρέπεια δεν παίζει; Αλλά,αυτή είναι η πολιτική σας!Εξαθλιωνετε ένα λαό & τον αναγκάζετε ν ζει με επιδόματα για να σας λέει& ευχαριστώ!