Η Ελληνική Λύση για δημοσίευμα εφημερίδας για το Μακεδονικό--Να αποκαλυφθεί επιτέλους η αλήθεια και να τιμωρηθούν όσοι θυσίασαν τη Μακεδονία για "τριάντα αργύρια

Η Ελληνική Λύση για δημοσίευμα εφημερίδας για το Μακεδονικό
Να κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια του δημοσιεύματος απογευματινής εφημερίδας, το οποίο υποστηρίζει ότι Έλληνες πολιτικοί χρηματίστηκαν προκειμένου να μην εμποδισθεί η είσοδος της Βόρειας Μακεδονίας
στην ΕΕ, ζητά με ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.
Η Ελληνική Λύση ζητά «να αποκαλυφθεί επιτέλους η αλήθεια και να τιμωρηθούν όσοι θυσίασαν τη Μακεδονία για "τριάντα αργύρια"», όπως αναφέρει η ανακοίνωση.