Μία εικόνα χίλιες λέξεις...

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο


Ή αυτοί ή Εμείς! Ή Τώρα ή Ποτέ !