Αν δεσμεύτηκε ο κανακάρης του αρχιερέα της αποσταCiaς... Γουδί!

Κι όχι αστική "δικαιοσύνη" τροϊκανών υποταγμένων δικαστών... Λαϊκά Δικαστήρια με λαϊκή σύνθεση!

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/