Βροχή...εφήμερα δάκρυα, ακαταλόγιστου πάθους...

Βροχή και σήμερα , εφήμερα δάκρυα, ακαταλόγιστου πάθους...

Η βροχή του φθινοπώρου ταξιθέτρια των θλίψεων στο μελαγχολικό σκηνικό του Σεπτέμβρη..

ταξινομεί αισθήματα και θύμησες από  παλιό ημερολόγιο φωτογραφίες ασπρόμαυρες πρόσωπα που αιχμαλώτισε για πάντα το φλας του χρόνου.. σιωπηλή κραυγή οι αναμνήσεις στις σκέψεις του μυαλού .....Κάνει μέτρηση αντοχή ψυχών ο χρόνος σε εφήμερες

αντανακλάσεις ψευδαισθήσεων στην παλίρροια των σκέψεων και των αισθημάτων...Σα να μη πέρασε μια μέρα ...κι όμως πάνε τόσα χρόνια...

Μαρίζα Τσιτμή