Άλλη μια έρευνα που δείχνει πως η επαφή με τη φύση μας ωφελεί ποικιλοτρόπως. Οσο πιο συχνή είναι η πρόσβασή μας σε χώρους πρασίνου τόσο πιο μεγάλα είναι τα οφέλη της υγείας μας.