Το βάρος για την αντιμετώπιση άλλων περιστατικών καλούνται να σηκώνουν τα νοσοκομεία της χώρας που δεν περιλαμβάνονται στα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό. Ωστόσο ανάμεσα στους ασθενείς περιλαμβάνονται και άτομα με ύποπτα συμπτώματα, με το προσωπικό των νοσοκομείων να διαμαρτύρονται για έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού.