Μας προτρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι και να μην τα παρατάμε ποτέ