ΕΝΦΙΑ 6€ σε ακίνητο 2.000 τμ εντός Εμπορευματικών Πάρκων

Έλενα Ερμείδου
 Ασπρόπυργος, Λεωφόρος ΝΑΤΟ, Μαγούλα δεν είναι ΒΙΠΕ είναι χώροι που μπορείς να χτίζεις παράνομα


Απουσιάζει ο σοβαρός σχεδιασμός για την ανάπτυξη των Logistics στην Ελλάδα γεγονός που λειτουργεί αρνητικά αυξάνοντας κυρίως τα κόστη λειτουργίας. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σύμφωνα με το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics και τον Εμανουήλ Μπαλτάς Πολιτικό Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος RE DE – Plan AE Consultants, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΕ, είναι η χρήση γης. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο «το μοντέλο εκτός σχεδίου εκπλήρωσε το σκοπό του,
ο Ασπροπυργος, η λεωφόρος ΝΑΤΟ δεν είναι βιομηχανικές περιοχές, είναι χώροι που επιτρέπεται να χτίζεις παράνομα».

της Ελενας Ερμείδου

Τα εμπορευματικά πάρκα πρέπει να αντικαταστήσουν τις εκτός σχεδίου περιοχές και βιομηχανικές ζώνες. H δημιουργία Εμπορευματικών Πάρκων εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και να μειώσει τα κόστη λειτουργίας. 

Τα Εμπορευματικά πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους δόμησης, όπως αρτιότητα οικοπέδων σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής και των επιχειρήσεων, το κόστος εγκατάστασης της εφοδιαστικής αλυσίδας εντός Ε.Π είναι χαμηλότερο κατά 25% με 27%, τα δημοτικά τέλη χαμηλότερα κατά 45% με 50%.

Η μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ είναι δραματική. Για παράδειγμα, ακίνητο επιφάνειας 2.000 τμ εκτός Ε.Π πληρώνει ΕΝΦΙΑ 1.906 ευρώ περίπου και εντός ΕΠ, 6 ευρώ. Ακίνητο επιφάνειας 49.000 τμ εκτός ΕΠ πληρώνει ΕΝΦΙΑ 55.000 ευρώ και εντός ΕΠ 157 ευρώ.

Υπάρχει πλήρης απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης δωρεάς για επιχειρήσεις εντός ΕΠ, ενώ, τα ανώτατα όρια αμοιβών συμβολαιογράφου, υποθηκοφύλακα ορίζονται 8000/4000 ευρώ.

Υπάρχει μερική απαλλαγή φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας κατά την μεταβίβαση παγίων εγκαταστάσεων με σκοπό την μετεγακατάσταση σε ΕΠ, ενώ υπάρχει το δικαίωμα υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Τα καλά τα νέα σύμφωνα με το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics είναι ότι υπάρχει σαφές λειτουργικό και δοκιμασμένο δίκαιο ανάπτυξης Ε.Π (Ν.3982/2011) παρότι χρήζει σημαντικών  βελτιώσεων .

Μεταξύ των άλλων υπάρχει Εθνικό Σχέδιο Δράσης ήδη από το 2010 που έχει συνταχθεί από την ΚΕΕ με πρόβλεψη που πρέπει να γίνουν ΕΠ με τι μέγεθος και με οικονομικό χρονικό προγραμματισμό έως το 2015 ενώ, αναμένεται ανάλογο σχέδιο της Κυβέρνησης.sofokleousin.gr