ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΥΤΟΣ;; ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΟ!!

Δείτε τον Αρχιεπίσκοπο δίπλα στον Κ. Μητσοτάκη να….
Óôï áåñïäñïìéï Åë. Âåíéæåëïò óõíáíôçèçêáí ôï ðñùé ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò êáé ï Êõñéáêïò Ìçôóïôáêçò  ìåôåâåíïíôåò óôï íçóé ôçò Ëåóâïõ ãéá íá åðéóêåöèïõí ôéò ðåñéï÷åò ðïõ êáôáóôñáöçêáí áðï ôïí óåéóìï ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI
Τι είναι αυτό πάλι…
Δείτε την φωτογραφία με τον Μακαριότατο δίπλα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης…
Ο σταυρός μέσα στην τσέπη του ράσου….

Τι είναι ο τίμιος σταυρός..κομπολόι και τον βάζουμε στην τσέπη…Óôï áåñïäñïìéï Åë. Âåíéæåëïò óõíáíôçèçêáí ôï ðñùé ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò êáé ï Êõñéáêïò Ìçôóïôáêçò  ìåôåâåíïíôåò óôï íçóé ôçò Ëåóâïõ ãéá íá åðéóêåöèïõí ôéò ðåñéï÷åò ðïõ êáôáóôñáöçêáí áðï ôïí óåéóìï ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI
Óôï áåñïäñïìéï Åë. Âåíéæåëïò óõíáíôçèçêáí ôï ðñùé ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò êáé ï Êõñéáêïò Ìçôóïôáêçò ìåôåâåíïíôåò óôï íçóé ôçò Ëåóâïõ ãéá íá åðéóêåöèïõí ôéò ðåñéï÷åò ðïõ êáôáóôñáöçêáí áðï ôïí óåéóìï ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI
Ακόμα θυμόμαστε καλά την εικόνα του κ. Ιερώνυμου με τους πρόσφυγες στο λιμάνι του Πειραιά όταν έβγαλε τον σταυρό που φορούσε
αρχείο λήψηςmakeleio.gr