Ελβετός Πολιτικός: Κάντε κάτι, το Ισλάμ τελειώνει την Ευρώπη !


Ελβετός Πολιτικός: Το Ισλάμ απειλεί την ελευθερία της Ευρώπης και καταστρέφει κάθε τι χριστιανικό