Εθνογραφικός χάρτης Γιουγκοσλαβίας του 1917 και οι ψευτο-Μακεδόνες άφαντοι


Εθνογραφικός χάρτης Γιουγκοσλαβίας του 1917 και οι ψευτο-Μακεδόνες άφαντοι !!!!!!!!!!!!
Aρκετά χρόνια αργότερα θα κατασκεύαζαν “γλώσσα” και “εθνικότητα” !!!!!!!!!!!


The following two tabs change content below.
 http://history-of-macedonia.com