Κλινικάρχες: Κίνδυνος για «λουκέτο» σε 30 κλινικές με 1500 άτομα προσωπικό

Γρηγόρης Σαραφιανός, πρόεδρος ΠΕΙΚ
Έντονα αντιδρούν οι κλινικάρχες στο νομοσχέδιο, το οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αναμόρφωση της λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας στη Βουλή.
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ) αν δεν γίνουν αλλαγές στο σχέδιο νόμου τότε περίπου 30 κλινικές σε όλη τη χώρα θα διακόψουν την λειτουργία τους και θα μείνουν χωρίς εργασία περίπου 1.500 εργαζόμενοι από τους 13.000 συνολικά στον χώρο, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10%.
Η ΠΕΙΚ, ενόψει της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και της ψήφισης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, εντός της εβδομάδας, επισημαίνει τις αλλαγές που επιθυμεί για τις ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν σήμερα νόμιμα και έχουν λάβει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας και Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας επι σειρά ετών και ειδικότερα για αυτές που λειτουργούν εντός του αστικού ιστού των πόλεων.
Ειδικότερα:
Στο Άρθρο 2 αναφέρεται ότι οι μετοχές των Δικαιούμενων Αδείας πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Όμως, σύμφωνα με την ΠΕΙΚ, αντιμετωπίζονται άνισα οι Έλληνες επιχειρηματίες και ιατροί – μέτοχοι από τους μετόχους των ξένων Funds που έχουν εξαγοράσει υψηλό ποσοστό επι των κλινών των ιδιωτικών κλινικών και φυσικά δεν μπορούν να διαθέτουν ονομαστικές μετοχές.
Στο Άρθρο 3 αναφέρεται ότι στους «Μη δικαιούμενοι Αδείας» είναι οι κλινικές που οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους αλλά και κάτοχοι άνω του 51% των μετοχών είναι αυτοί για τους οποίους υπάρχει τελεσίδικη πρωτόδικη καταδίκη για αδικήματα με ποινή άνω του έτους, πρωτόδικη καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα αλλά και η άσκηση και ΜΟΝΟ ποινικής δίωξης για πλημμέλημα και κακούργημα. Οι κλινικάρχες αποδέχονται μόνο την τελεσίδικη καταδίκη για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα κατά της ζωής και για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών.
Σημειώνουν δε ότι, πριν λίγους μήνες, στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) προβλέπεται ότι μη δικαιούμενοι είναι «όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.»
Η ΠΕΙΚ ζητά στο Άρθρο 6, να προστεθεί στην αλλαγή χρήσης των κλινών μεταξύ τμημάτων με απλή γνωστοποίηση προς την αρμόδια Περιφέρεια και η δημιουργία ή κατάργηση τμημάτων και η ανακατανομή τμημάτων.
Ακόμη να προστεθεί ότι θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδίων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις όπου η κλινική προτίθεται να προβεί σε κτιριακές τροποποιήσεις μεγάλης κλίμακας, μείζονος σημασίας, για την εύρυθμη λειτουργία της όπως σημαντικές κτιριακές επεκτάσεις που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, ενίσχυση φέροντος οργανισμού κ.τ.λ.
Στο Άρθρο 8, που αναφέρεται στις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, η ΠΕΙΚ, ζητά να υπάρξει πρόβλεψη ότι οι κλινικές που λειτουργούν νόμιμα έως την δημοσίευση του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.
«Η έννοια του αυτόνομου και αυτοτελούς κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων έχει νόημα ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ λειτουργικά με άλλες χρήσεις εντός των κτιρίων.
Αυτό που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η ΑΥΤΟΝΟΜΗ και ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των Κλινικών, δηλαδή αυτόνομο κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες, κλιματισμό, γεννήτρια κ.λπ.
Ας λάβουμε υπόψη ότι σήμερα, από τις 90 Γενικές, Ειδικές και Μικτές Κλινικές, 30+ Κλινικές λειτουργούν σε κτίρια που στο ισόγειο τους και εκτός των κλινικών, λειτουργούν καταστήματα και κάποιοι τελευταίοι όροφοι έχουν ως χρήση τους κατοικίες οι οποίες όμως διαθέτουν διαφορετική είσοδο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες κα.
Ακόμη υπάρχουν Κλινικές που διαθέτουν μέσα στο σκελετό του κτιρίου υπόγεια παρκινγκ και άλλες που διαθέτουν υπόγειες διασυνδέσεις κτιρίων κάτω από δημόσιους δρόμους που συνεπάγεται ότι και το υπέδαφος είναι δημόσιο.
Άλλωστε, πριν λίγους μήνες, στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) ΔΕΝ προβλέπεται ανεξάρτητο και αυτοτελές κτίριο αλλά μπορούν να λειτουργούν σε οποιαδήποτε κτίρια.
Πάντως, εάν παραμείνει η διάταξη αυτή, περίπου 30+ Κλινικές σε όλη τη χώρα θα διακόψουν την λειτουργία τους και θα μείνουν χωρίς εργασία περίπου 1.500 εργαζόμενοι από τους 13.000 συνολικά στον χώρο, δηλαδή το 10%», προειδοποιεί η ΠΕΙΚ.
Στο Άρθρο 13, παραγρ. 3, αναγράφεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι ακόμη και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι ιατροί αλλά και οι εφημερεύοντες ιατροί, παρέχουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Σύμφωνα με του ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών, αυτή η πρόβλεψη στερεί τη δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτων μορφών εργασίας που συμβαδίζει με την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Ειδικά για τους ιατρούς που λειτουργούν ταυτόχρονα τα ιατρεία τους με 200 επισκέψεις τον μήνα για τον ΕΟΠΥΥ συν την ιδιωτική τους πελατεία συν τα χειρουργεία τους συν την συμμετοχή τους σε Επιτροπές Αναπηρίας του ΕΟΠΥΥ αλλά και σε συνέδρια, θα πρέπει η εργασιακή σχέση να καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των μερών με Ιδιωτικά Συμφωνητικά.
«Άλλωστε δεν μπορεί να θεσπιστεί ωράριο εργασίας διότι οι επιπλοκές σε ένα ασθενή μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και της εβδομάδος και συνεπώς ο ιατρος, παράτυπα, θα προσέλθει στην Κλινικη εκτός ωραρίου» σημειώνει η ΠΕΙΚ και συνεχίζει:
«Στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) προβλέπεται ότι «το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι απαραίτητο να βρίσκεται στις ΜΗΝ στον αναγκαίο κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης χρόνο, για την προετοιμασία, τη διενέργεια της ιατρικής πράξης και μετεγχειρητικά, ώστε να διασφαλίζεται η αποχώρηση του ασθενούς, χωρίς επιπλοκές» Ακόμη καθορίζει ότι οι εργασιακές των Επιστημονικά Υπευθύνων και των συνεργατών ιατρών καθορίζονται μεταξύ των μερών (άρθρο 6).
Να ληφθεί υπόψη ότι μια αυτοτελής, για παράδειγμα, Οφθαλμολογική ΜΗΝ έχει πολλαπλάσια περιστατικά ημερησίως να αντιμετωπίσει από ένα Οφθαλμολογικό τμήμα οποιασδήποτε Κλινικής. Στην ΜΗΝ ελεύθερο ωράριο, ελεύθερη εργασιακή σχέση, στις Κλινικές συγκεκριμένο ωράριο και εξηρτημένη εργασία. Γιατί διαφορετική αντιμετώπιση;»
Αναφορικά με το Άρθρο 21 (παραγρ. 2), στα ποσά των προστίμων που καλούνται να πληρώσουν οι κλινικές για παράβαση διατάξεων του παρόντος οι κλινικάρχες ζητούν να προστεθεί η φράση έως…., ενώ όσον αφορά στο Άρθρο 23  (παραγρ. Α και Β), η ΠΕΙΚ σημειώνει: «Στο τελικό σχέδιο Νόμου της Επιτροπής είχε προβλεφθεί ως πρώτη ειδικότητα που δεν χρήζει κλινών νοσηλείας η Γαστρεντερολογία, στην παράγραφο Β περί Μικτών Κλινικών.
Στη διαβούλευση αφαιρέθηκε η ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας και αντί άνευ κλινών προβλέπεται 1 κλίνη. Στο σημερινό σχέδιο νόμου η Γαστρεντερολογία απαιτεί 5 κλίνες νοσηλείας και πάλι. Ζητούμε να ενταχθεί και η ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας στην 1 μια κλίνη.
Ζητούμε ακόμη να αλλάξει η σύνταξη του άρθρου αυτού και οι ειδικότητες που απαιτούν 1 κλίνη νοσηλείας να αφορούν ΟΛΕΣ τις Κλινικές και όχι μόνο τις Μικτές».
Έντονη είναι η αντίδραση των ιδιωτικών κλινικών αναφορικά με το Άρθρο 25 (παραγρ. 6), όπου προβλέπεται ότι «Οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεωτικά πρέπει να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων». Ειδικότερα η ΠΕΙΚ αναφέρει:
«Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι σύνθετες, πολύπλοκες, εξελίσσονται ανάλογα με την πορεία θεραπείας του ασθενή και άλλο μπορεί να είναι το κόστος με την εισαγωγή του ασθενή, μόνο με την συμπτωματολογία που παρουσιάζει και άλλο στο τέλος της θεραπείας.
Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα υποβαθμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών μας και μας θυμίζει eshops με προσφορές ημέρας.
Νομίζουμε ότι δόκιμο θα είναι, η υποχρέωση μας μόνο για ενημέρωση του ασθενή κατά την εισαγωγή για το προβλεπόμενο κόστος νοσηλείας αλλά και κατά την πορεία της νοσηλείας για κάθε νέο έξοδο που θα πρέπει να επιβαρυνθεί λόγω νέων ευρημάτων».
Τέλος, όσον αφορά το Άρθρο 45 και το Μητρώο Κλινικών, η ΠΕΙΚ τονίζει ότι θα πρέπει να αναγραφεί η κατάργηση της προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης περί δημιουργίας μητρώου Κλινικών από τους Ιατρικούς Συλλόγους (Ν.4512 17-1-2018, άρθρο 295, παραγρ.1δ), καθώς με αυτή την διατύπωση ελλοχεύει ο κίνδυνος ύπαρξης 2 Μητρώων Κλινικών.

mononews.gr