ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Τό σχέδιο «ΦΑΙΔΩΡΑ» γιά διαμελισμό τῆς Ἑλλάδας: Μακεδονικό κράτος, ἀνεξαρτητοποίηση τῆς Θράκης μας καί ἕνωση μέ τήν Ἀνατολική Θράκη, μοιρασιά τοῦ Αἰγαίου στόν 25ο Μεσημβρινό.