Τέσσερα μέτρα ανακούφισης για περισσότερους από 80.000 επαγγελματίες αυτοκινητιστές – ιδιοκτήτες ή οδηγούς – σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει τροπολογία από το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα των διπλωμάτων οδήγησης, που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες.

Με το νέο καθεστώς, οι αυτοκινητιστές  μπορούν πλέον να συνταξιοδοτούνται χωρίς να  καταθέτουν το επαγγελματικό τους δίπλωμα και να συνεχίζουν εργαζόμενοι, εισπράττοντας το 40% της σύνταξής τους.
Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το όχημά τους και να το μεταβιβάσουν, ακόμη κι αν οφείλουν και δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.
Αναλυτικά, οι τέσσερις διατάξεις που αφορούν κυρίως ταξιτζήδες, δηλαδή περί τους 30.000 οδηγούς που έχουν συνάψει οποιασδήποτε φύσης σύμβαση με ιδιοκτήτες Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, αλλά και περί τους 50.000 ιδιοκτήτες που αυτοπροσώπως οδηγούν τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους είναι οι εξής:
- Δεν απαιτείται κατάθεση της άδειας οδήγησης για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και δίνεται η δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης.
- Δεν ζητείται πλέον ασφαλιστική ενημερότητα για την μεταβίβαση του οχήματος που έπεται τυχόν ακύρωσης της πώλησης.
- Δεν χρειάζεται ασφαλιστική ενημερότητα για μεταβίβαση του οχήματος σε σύζυγο ή τέκνο, αλλά οι νέοι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση αποπληρωμής των όποιων οφειλών.
- Δεν χρειάζεται ασφαλιστική ενημερότητα για αντικατάσταση οχήματος.
Μέχρι σήμερα, οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ΕΔΧ οχημάτων, δηλαδή κυρίως οι ταξιτζήδες, για να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης ήταν υποχρεωμένοι να καταθέσουν το επαγγελματικό
τους δίπλωμα.
Στο εξής θα μπορούν παράλληλα με την αίτηση να συνεχίσουν να εργάζονται, καλύπτοντας έτσι τον χρόνο αναμονής για την έκδοση της οριστικής τους σύνταξης, καθώς μέχρι τώρα ο χρόνος αυτός ήταν κατά κύριο λόγο χρόνος ανεργίας.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με ειδική διάταξη νόμου, οι αυτοκινητιστές ταξί μπορούν να διατηρούν την ειδική επαγγελματική άδεια οδήγησης μέχρι την ηλικία των 69 ετών, ανεξάρτητα από την συνταξιοδότησή τους για λόγους ασφάλειας κλπ. Συνεπώς, το νέο ασφαλιστικό καθεστώς δίνει τουλάχιστον δυο έτη επιπλέον εργασίας.

 .insider.gr