Όταν δεν υπάρχει ελπίδα... η φιλιππινέζα του Ψψψινάκη

Δημήτρης Δόσης Υπάρχει ο Σάκης... η φιλιππινέζα του Ψψψινάκη