Τη κάθε μας μέρα να την κάνουμε μοναδική και να κρατάμε απ' αυτή όσα μας δίνουν δύναμη


Τη κάθε μας μέρα να την κάνουμε μοναδική και να κρατάμε
απ' αυτή όσα μας δίνουν δύναμη...
 oxafies.com