Μου έστειλε αίτημα φιλίας η Γέφυρα - Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Σύγκλιση των Προοδευτικών Δυνάμεων...

και με έχει πιάσει άγχος ότι μάλλον κάτι έχω κάνει πολύ λάθος στη ζωή μου...

Μου έστειλε αίτημα φιλίας η Γέφυρα - Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Σύγκλιση των Προοδευτικών Δυνάμεων, και με έχει πιάσει άγχος ότι μάλλον κάτι έχω κάνει πολύ λάθος στη ζωή μου...

sibilla-gr