Σα παγόνι κορδώνεται ο επερχόμενος...

Σα παγόνι κορδώνεται ο επερχόμενος. Χθεσινές φωτογραφίες του τηλετζουτζέ δεν βρήκα να συγκρίνω