Ήταν άθεος ο Βασίλης Λυριτζής; Tι σημαίνει η πολιτική κηδεία;

5ca43721825e635fe3776152
Το τελευταίο αντίο με πολιτική κηδεία θα πουν σήμερα στις 15.00 το μεσημέρι από το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Βασίλη Λυριτζή ο οποίος απεβίωσε τα ξημερώματα της Τρίτης, σε ηλικία 62 ετών.

Όπως ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης με ανάρτησή του στο Τwitter, η οικογένεια του Βασίλη Λυριτζή παρακαλεί αντί στεφάνων να κατατεθούν εισφορές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».
Τι είναι η πολιτική κηδεία
Πολιτική κηδεία είναι η τελετή που προηγείται της ταφής ή της αποτέφρωσης και δεν περιλαμβάνει ιεροπραξίες από εκπροσώπους κάποιας θρησκείας. Γίνεται συνήθως στην ύπαιθρο ή σε μία αίθουσα τελετών, και μπορεί να περιλαμβάνει αποχαιρετιστήριους λόγους. Στα διαδικαστικά, στην Ελλάδα δεν διαφέρει από τη θρησκευτική κηδεία. Ο τρόπος για να εξασφαλιστεί η πολιτική και όχι θρησκευτική κηδεία είναι η έγκαιρη ενημέρωση των συγγενών, καθώς και η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 15 του πρόσφατου νόμου 4368/2016 (Α’ 21) που τροποποιεί τον 344/1976 (Α’143) και ορίζει:
Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 (Α’143) προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:
«Άρθρο 35Α Επιλογή τόπου ενταφιασμού προσώπου
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού είναι δικαίωμα του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.»
Σημειώνεται πως η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης είναι μια απλή, γρήγορη και ελάχιστα δαπανηρή διαδικασία (≈€60). Ακολουθεί υπόδειγμα που εστιάζει στον τύπο της τελετής κήδευσης μόνο, γενικά είναι καλό να υπάρχει προσοχή κατά την σύνταξη της πράξης ώστε να αποτυπώνεται χωρίς ασάφειες η βούληση του/της ενδιαφερομένου/ης.
Μετά την κηδεία υπάρχουν δύο επιλογές, η ταφή και η αποτέφρωση. Η ταφή γίνεται στα νεκροταφεία που σύμφωνα με τη νομοθεσία ανήκουν στους δήμους. Η αποτέφρωση αυτή τη στιγμή γίνεται στο εξωτερικό, καθώς ενώ υπάρχει η νομοθεσία δεν έχουν κατασκευαστεί αποτεφρωτήρια κυρίως λόγω αντιδράσεων από θρησκευτικούς παράγοντες. Η μοναδική για πρακτικούς λόγους επιλογή των κατοίκων της Ελλάδας που θέλουν να αποτεφρωθεί η σορός τους είναι η Βουλγαρία, και τη διαδικασία αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τα γραφεία τελετών.makeleio.gr