Ένα εξευτελισμένο Κοινοβούλιο είναι χειρότερη μορφή τυραννίας...

Ένα εξευτελισμένο Κοινοβούλιο είναι χειρότερη μορφή τυραννίας από την πιο διεφθαρμένη μορφή απολυταρχίας'
Θεόδωρος Μόμσεν, Ιστορικός
sibilla-gr