Σαρώνει τα πάντα στη μέχρι σήμερα Θράκη ο σύντροφος Ερντογάν...

οι εθνοκτόνοι "δικαιωματικοί" ετοιμάζουν την εφαρμογή του αυτοπροσδιορισμού για τη Θράκη μας...

Μετά το ξεπούλημα της Μακεδονίας... οι εθνοκτόνοι "δικαιωματικοί" ετοιμάζουν την εφαρμογή του αυτοπροσδιορισμού για τη Θράκη μας...
Ακολουθεί το Αιγαίο, η Κύπρος μας και πάει λέγοντας...
/sibilla-gr-