Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης...

Αγαπώ το Ευρώ, Αγαπώ την Ευρωζώνη, Αγαπώ την ΕΚΤ, Αγαπώ την ΕΕ!!
(αλλιώς Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης)
sibilla-gr