Μοναξιά είναι

Μοναξιά είναι όταν η απουσία σου δεν ενδιαφέρει κανέναν....