Ὁμοφυλόφιλοι, οἱ «ἀναγκαῖοι» τῆς νέας τάξεως

Τὰ πιόνια τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Οἱ «ἐκλεκτοὶ» τῆς νέας ἐποχῆς.


Ὁ στόχος τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων εἶναι νὰ δημιουργήσῃ μία γενεὰ πολυμόρφων ἀπομονωμένων καὶ χωρὶς ῥίζες ἀτόμων, ποὺ ἐγκλωβισμένα στὰ δικά τους ἀντὶ-γονικὰ πάθη, δὲν θὰ προβάλουν οἱανδήποτε σοβαρὴ ἀντίσταση στοὺς νέους ἀφέντες τῆς δουλείας, τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται πλήρης ἔλεγχος ἐπάνω σὲ κάθε πτυχὴ τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς.


Μὲ ἄλλα λόγια τὸ ποιὸς θὰ ζήση καὶ τὸ ποιὸς θὰ πεθάνη. Ὁ ἔλεγχος τοῦ πληθυσμοῦ.

Ὅταν ὁ στόχος ἐπιτευχθῇ καὶ καθὼς οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι ἐμφανῶς ἀσταθεῖς καὶ ἀναξιόπιστοι (κατὰ τὴν λογική της Νέας Τάξεως Πραγμάτων), ἔχοντας ὑπηρετήση τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖον σήμερα στρατεύονται, ὅταν θὰ ἔλθη ἡ ὥρα, θὰ πρέπη συστηματικῶς νὰ ἐξαλειφθοῦν ὡς ἐχθροί του κράτους.

Κάπως ἔτσι λοιπόν, τὸ δικαίωμα τῆς διαφορετικότητος καὶ τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς,
γίνονται ἕνα ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα τῆς Νέας Παγκοσμίου Τάξεως.
Οἱ gay λοιπὸν ἀποτελοῦν, χωρὶς ἴσως νὰ τὸ γνωρίζουν, ἕναν μηχανισμὸ διαλύσεως τῆς οἰκογενείας καὶ ἕνα μηχανισμὸ διαβρώσεως τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, σὲ ἕνα εὐρύτερο πλαίσιο «ἀνατρέφοντας» μὴ νοήμονες μελλοντικοὺς πολῖτες.


Μόργκαν Χρῆστος

Υ.Γ.1. Προσωπικῶς δὲν τοὺς βλέπω ὡς …ἐχθρούς. (Τοὐλάχιστον ὄχι ὅλους). Ὑπῆρξαν, μὰ καὶ ὑπάρχουν ἀξιόλογα ἄτομα. Σοβαρὰ ἄτομα, καὶ δυνατὰ μυαλά, ἀλλὰ σὲ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις (καὶ ὄχι μόνον) παρεισφρέουν κάθε λογὴς τσιράκια πρακτοράκια, γιὰ νὰ προπαγανδίσουν τὸ ὁ,τιδήποτε. Αὐτὸ τὸ σύνθημα εἶναι, ὑποτίθεται, τῶν «ἀντίφα».

Υ.Γ.2. Μήπως τό πανῶ εἶναι εἶναι παράνομο βάσει τοῦ ἀντιῤῥατσιστικοῦ;

https://filonoi.gr/2019/06/23/omofylofiloi-oi-anagkaioi-ths-neas-takseos/?fbclid=IwAR1p8PvN7N1vA8Fo_le1dtwZhGrHHCRj5cVXsus4F-i8tLtX20s0V0GVZLo

 https://kyklwpas.blogspot.com/2019/06/blog-post_701.html