Εκλογές 2019: Κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια στην κλιματική αλλαγή – Η ανάπτυξη ή θα είναι πράσινη ή δεν θα υπάρξει

Κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια στην κλιματική αλλαγή – Η ανάπτυξη ή θα είναι πράσινη ή δεν θα υπάρξει"