Μελιγαλά ΤΩΡΑ για τους φασίστες σαν τον Θεοχαρόπουλο της Φώφης, νυν του Αλ6!

Ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο...
αλλά τώρα ΜΙΣΘΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ!
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/