Οργιάζει η φοροδιαφυγή-Ποια μέτρα σχεδιάζει η κυβέρνηση για το Airbnb: Να μην επιτρέπεται η μίσθωση ακινήτου για πάνω από 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος (δηλαδή από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου).

ιδιοκτήτες βγάζουν ενοικιαστές στο δρόμο για την Airbnb
Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και το φαινόμενο του Airbnb απασχολούν το υπουργείο Τουρισμού και τη νέα κυβέρνηση, η οποία εξετάζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα.
Η ομάδα του Χάρη Θεοχάρη επιδιώκει να εξαλείψει τις επιπτώσεις που έχει το φαινόμενο του Airbnb στα ενοίκια.

«Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις  έχουν θέση στο τραπέζι των συζητήσεων για τον τουρισμό. Από τη θέση αυτή μπορούν να προτείνουν και να διεκδικούν» τόνισε ο κ. Θεοχάρης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή η θέση προϋποθέτει και υποχρεώσεις «ώστε να διαφυλάξουμε, τόσο την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας, όσο και το κοινωνικό της αποτύπωμα».
Αυτά είναι τα τρία μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση:
  • • Να τεθεί όριο δύο ακινήτων ανά φορολογικό μητρώο δικαιούχου εισοδήματος.
  • • Να μην επιτρέπεται η μίσθωση ακινήτου για πάνω από 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος (δηλαδή από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου).
  • • Για να μπορέσει κάποιος ενοικιαστής να μισθώσει το ακίνητο για περισσότερες από 90 ημέρες να αποδεικνύεται ότι το συνολικό του εισόδημα από την ενοικίαση ακινήτων μέσω Airbnb ή παρόμοιας πλατφόρμας δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ ανά έτος.


Πηγή: Reporter.gr